Zawieszenie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pełna władza rodzicielska zazwyczaj przysługuje obojgu rodziców. Jednak zdarza się, że w niektórych sytuacjach dobro dziecka zostaje zagrożone. W takim przypadku prawo rodzinne przewiduje możliwość ingerencji sądu w kwestię sprawowania władzy rodzicielskiej poprzez jej:

  •  zawieszenie – stosowane w przypadku wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie władzy rodzicielskiej o charakterze przemijającym,
  •  ograniczenie – w przypadku zaniedbywania/nadużywania władzy rodzicielskiej bądź braku porozumienia rodziców pozostających w rozłące w kwestiach dotyczących dziecka,
  • pozbawienie – stosowane wobec rodziców rażąco zaniedbujących obowiązki wobec dzieci, a także w przypadku trwałej przeszkody w wypełnianiu tych obowiązków.


Warszawska kancelaria adwokacka zapewnia wsparcie w sprawach związanych zarówno z zawieszeniem, ograniczeniem, jak i pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Adwokat udziela porad prawnych, jak i służy pomocą przy sporządzeniu odpowiednich wniosków. W razie potrzeby zapewniamy również reprezentowanie interesów klienta w mediacjach, jak i w postępowaniu sądowym.