Prawo podatkowe

Postępowanie podatkowe prowadzi organ podatkowy pierwszej instancji (naczelnik urzędu skarbowego naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa).

 

Postępowanie podatkowe wszczynane jest przez organ podatkowy właściwy dla rozliczenia danego podatku w momencie wszczęcia postępowania. Celem postępowania podatkowego jest wymiar podatku. Zatem procedura te jest najczęściej wszczynana w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym (np. w trakcie kontroli podatkowej) lub w przypadku pozyskania przez organy podatkowe wiedzy na temat nieprawidłowości w rozliczeniu danego podatnika (np. w ramach innych kontroli czy postępowań).


Kancelaria doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa podatkowego oraz rozwiązań optymalizacji podatkowej:

  • Reprezentuje przedsiębiorców we wszystkich etapach postępowania podatkowego przed Urzędami Skarbowymi i Izbami Skarbowymi;
  • Zajmuje się sporządzeniem skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach postępowania sądowo - administracyjnego,
  • reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania,
  • prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji organów podatkowych; a także postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • przygotowuje opinie prawne z zakresu przepisów prawa podatkowego oraz analizy umów pod kątem konsekwencji podatkowych;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach organów skarbowych zmierzających do opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów.

 

 

Kancelaria adwokat Elizy Kuny mieści się w ścisłym centrum Warszawy, jednak dzięki współpracy z prawnikami w największych miastach świadczy usługi w sprawach dotyczących prawa podatkowego na terenie całego kraju.