Trudne zwolnienia pracowników

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi zarówno zatrudnienia, jak i zwolnienia pracownika oraz związaną z tymi czynnościami odpowiedzialnością pracodawcy. Należy bowiem pamiętać, że prawo pracy zapewnia ochronę zatrudnienia poszczególnych grup pracowników (m.in. kobiet w ciąży, osób przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, osób w wieku przedemerytalnym, społecznych inspektorów pracy i nie tylko). Może to być szczególnie uciążliwe w przypadku konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Zapewniamy pomoc przy rozwiązaniu umów o pracę zarówno pracowników chronionych, jak i kadry kierowniczej (tzw. trudne zwolnienia). Adwokat oferuje wsparcie zarówno poprzez analizę danej sytuacji i zaproponowanie możliwych rozwiązań, jak i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, a także doradztwo oraz reprezentację interesów klienta przed sądem w sprawach dotyczących rozwiązania oraz wypowiedzenia stosunku pracy.