Podział majątku

Kancelaria Adwokacka Adwokat Eliza Kuna w Warszawie udziela wsparcia prawnego w sprawach o podział majątku wspólnego, które regulowane są przez prawo rodzinne. W tym zakresie świadczymy pomoc w formie doradztwa, sporządzenia wniosku, a także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu sądowym oraz polubownych negocjacjach.

Podziału majątku wspólnego można dokonać nie tylko podczas rozwodu, ale i w każdej innej sytuacji związanej z ustaniem wspólności ustawowej (separacja, unieważnienie małżeństwa, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, śmierć małżonka, powstanie rozdzielności na skutek ogłoszenia upadłości bądź ubezwłasnowolnienia małżonka).

Zgodnie z zapisami prawa rodzinnego majątek wspólny dzielony jest na równe części. Istnieją jednak wyjątki, w których jedna ze stron może żądać ustalenia nierównych udziałów.
W zależności od konkretnego przypadku może być konieczne podjęcie różnych kroków prawnych. Adwokat przeanalizuje sytuację i zaproponuje możliwe rozwiązania. Klienci naszej kancelarii mogą również liczyć na pomoc przy sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji i wniosków, a także wsparcie prawnika w postępowaniu sądowym.