Alimenty

Zakres oraz zasady świadczeń alimentacyjnych reguluje prawo rodzinne. Powszechnie alimenty utożsamiane są z obowiązkowymi świadczeniami rodziców na rzecz dzieci. Należy jednak pamiętać, że w poszczególnych sytuacjach także rodzice czy też byli małżonkowie są uprawnieni do otrzymywania alimentów.

Kwestie opieki oraz utrzymania dzieci rozstrzygane są podczas rozprawy rozwodowej. Sąd w wyroku orzeka nie tylko ustanie stosunku małżeństwa, ale też rozstrzyga kwestię władzy rodzicielskiej oraz kwoty, jaką oboje rodzice są zobowiązani przeznaczyć na utrzymanie i wychowanie wspólnego dziecka. W przypadku podwyższenia bądź obniżenia tych kosztów, należy skierować odpowiedni wniosek do właściwego sądu. Jeśli chcemy uzyskać świadczenia na siebie od dorosłych dzieci bądź byłego małżonka, należy również sporządzić wniosek, w którym wykażemy zasadność roszczeń.

Adwokat z naszej warszawskiej kancelarii świadczy pomoc w zakresie spraw regulowanych przepisami prawa rodzinnego. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków oraz odpowiedniej dokumentacji, udzielamy porad prawnych, a także zapewniamy reprezentację adwokata w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym.