Adopcja, przysposobienie dziecka

Zapewniamy wsparcie w sprawach związanych z przyjęciem do rodziny małoletniej osoby niespokrewnionej i stworzeniem stosunku podobnego do pokrewieństwa. Najogólniej mówiąc, przysposobienie (czyli adopcja) oznacza uznanie cudzego dziecka za własne, przyjęcie go do rodziny oraz nawiązanie nowych więzi cywilno-prawnych pomiędzy dzieckiem a opiekunem. Adopcja może nastąpić jedynie na drodze formalnej kończącej się prawomocnym postanowieniem sądu o przysposobieniu.

Proces ten jest długi i skomplikowany. Dlatego nasza warszawska kancelaria oferuje wsparcie prawne na każdym etapie procesu adopcyjnego. Adwokat służy pomocą zarówno w formie porady i pomocy w interpretacji przepisów prawa rodzinnego oraz obowiązujących procedur, sporządzenia i zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, a także reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym. Wsparcie adwokata może być również pomocne w przygotowaniu się do wywiadu środowiskowego, jak i dopełnieniu wszelkich formalności po uzyskaniu sądowej zgody na przysposobienie.