Prawo karne

Prawo karne określa:

 • nakazy i zakazy postępowania,
 • czyny będące przestępstwem,
 • zakres odpowiedzialności oraz sankcje w razie przekroczenia przepisów,
 • sposób wykonania kary.

Kancelaria z powodzeniem wykonuje czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego, a codzienna praktyka prowadzi nas do jednoznacznego wniosku, że z punktu widzenia interesów naszych Klientów zaangażowanie obrońcy wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.


Pomoc kancelarii obejmuje:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk;  
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.


W przypadku zaistnienia takiej potrzeby klienta, udzielamy pomocy również w postępowaniu karnym wykonawczym, między innymi poprzez:

 • wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary,
 • wnoszenie i popieranie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.