Prawo gospodarcze

Ze względu na dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kancelaria proponuje rozległą pomoc w zakresie stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.


Proponujemy kompleksową obsługę spółek handlowych. Pomagamy w zakładaniu spółek, przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, pozyskiwaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji, a także dokonywaniu wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adwokat Eliza Kuna prowadzi także spory sądowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.


Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie:

  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • zastępstwa prawnego i procesowego, w tym występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed organami drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
  • przygotowywania pism procesowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych w tym zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, pisma przygotowawcze, pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, pisma w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym