Prawo cywilne

Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Warszawy jak i poza stolicą. Adwokat Eliza Kuna posiada doświadczenie w prowadzeniu sprawach sądowych dotyczących drobnych bieżących spraw życia codziennego jak i w długich i skomplikowanych procesach przeciwko ubezpieczycielom czy też developerom.

Prawnicy na bieżąco monitorują orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala to oferować Państwu profesjonalną usługę obejmującą doradztwo z dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników. Nasi prawnicy przygotowują i konsultują umowy prawa cywilnego oraz prowadzą sprawy spadkowe.

Sprawy, w których reprezentujemy:

 •  dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • o zapłatę,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy związane ze służebnością przesyłu,
 • sprawy  o zasiedzenie,
 • uwłaszczenie,
 • rozgraniczenie,
 • prawo nieruchomości,
 • ochrona dóbr osobistych.


Adwokat Eliza Kuna reprezentuje z sukcesami klientów w sprawach spadkowych, a to jest o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku.